Catedre

Recent Submissions

 • PILAT, Sofia; PILAT, Artiom (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Articolul respectiv este dedicat analizei rolului şi importanţei argumentării actelor procesuale în cadrul urmăririi penale. În lucrare este evidenţiată importanţa argumentării persuasive şi a motivării actelor procesuale ...
 • CREANGĂ, Liliana; GOLOVATII, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Una dintre caracteristicile reformelor din domeniul muncii este creșterea ratelor de înlocuire și a duratei prestațiilor, precum și extinderea condițiilor de obținere a drepturilor care necesită, în mod evident, cheltuieli ...
 • BOŞCANEANU, Marcel (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În prezentul studiu ştiinţific se analizează spectrul larg al infracţionalităţii economice asupra relaţiilor economice. Este o introducere în sfera unor fapte şi procese concrete legate de această infracţionalitate care ...
 • CARP, Simion; GORDILĂ, Dianu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În articol autorii întreprind o cercetare amănunțită în vederea elucidării cauzelor şi circumstanţelor părăsirii câmpului de luptă de către militarii ruși, care au dezertat în masă din Armata Sovietică în timpul celui ...
 • GUGULAN, Evghenia; LOHIN, Valentina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Este bine cunoscut faptul că actualmente oamenii au tendința să procure și să dețină în proprietatea sa anumite bunuri, fie că acestea sunt mobile, fie imobile. În cele mai dese cazuri aceste bunuri sunt achiziționate ...
 • PARENIUC, Alexandru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Articolul cuprinde o analiză succintă a comportamentului ofiţerului de investigaţii și vocaţia acestuia în privința alegerii tacticii de efectuare a experimentului operativ prin prisma activităţii speciale de investigații. ...
 • STOLEARENCO, Alexandru; LUPUȘOR, Nicolae (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În prezent una dintre principalele cauze care influențează dezvoltarea situaţiei criminogene în Republica Moldova este disponibilitatea deținerii în mod ilegal a armelor de foc, muniţiilor, substanțelor sau dispozitivelor ...
 • ROTARU, Ion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Prevenirea individuală a criminalității violente reprezintă o activitate de mare importanță a întregului sistem de drept, ce are drept scop prevenirea săvârșirii infracțiunilor comise cu aplicarea violenței de anumite ...
 • BULAI, Iurie; BULAI, Rodica (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În cadrul acestui articol, autorii examinează mediul internet, care dintr- un mijloc de stocare și distribuire a informațiilor se transformă într-un instrument cu ajutorul căruia o persoană își poate realiza o serie de ...
 • PILAT, Artiom (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Reformarea legislaţiei procesual penale în Republica Moldova a pus accent pe studierea experienţei altor ţări în ceea ce priveşte administrarea eficientă a justiţiei penale. Acest studiu s-a cristalizat prin perfecţionarea ...
 • RUSSU, Valentina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Standardele internaționale în materia justiției juvenile orientează statele spre crearea unui sistem de justiție prietenoasă copilului, axat, în primul rând, pe respectarea interesului său superior. Prevenirea și combaterea ...
 • PILAT, Sofia; ARMANU, Igor (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale garantate tuturor copiilor din întreaga lume. Fiind reglementate prin lege, aceste drepturi au menirea de a proteja și a promova interesele copilului în societate. Nu există ...
 • CARP, Simion; RUSU, Oleg (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În mediul penitenciar sunt frecvente cazurile, când condamnaţii îşi provoacă intenţionat vătămări corporale. Prin acțiunile lor, ei creează o atmosferă tensionată în instituție, încălcând ordinea internă de executare a ...
 • IONAȘCU, Vitalie; LAZĂR-TRANDAFIRA, Ana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Furturile constituie o problemă semnificativă în societatea din România, având repercusiuni negative asupra economiei, ordinii publice și vieții de zi cu zi a cetățenilor. Aceste infracțiuni afectează diverse sectoare ...
 • BULAI, Rodica; BULAI, Iurie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În cadrul acestui articol a fost abordată o tehnologie ce este omniprezentă și ia amploare – tehnologia Internet lucrurilor/of Things. Tehnologie ce facilitează gestionarea și efectuarea diferitelor activități atât cu ...
 • GLAVAN, Boris; CICALA, Alexandru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor este o măsură specială de investigații cu un potențial foarte ridicat de soluționare rapidă a problemelor investigative, fapt pentru care în activitatea ...
 • LARII, Iurie; COJOCARU, Radion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Prezentul articol științific reflectă principalele aspecte cu privire la impactul actualelor procese de urbanizare accelerată asupra fenomenului criminalității și victimizării diferitelor categorii de populație urbană. ...
 • VASILIŞIN, Nicolae (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Recunoaşterea facială este un subiect discutat în contradictoriu, iar pe măsura dezvoltării continue a capacităţilor tehnologice, ascunde în aparenţă şi unele realităţi sensibile privind viaţa privată a omului prin prisma ...
 • CASIADI, Oleg; SOLTAN, Mihai (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Presa scrisă și-a descoperit demult declinul în regiunea noastră, iar cea televizată pierde din audiențe în favoarea online-ului. Despre acest lucru știm cu toții, însă puțini dintre noi deschid parantezele referitor la ...
 • TROFIMOV, Igor; CREȚU, Andrian (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Multitudinea și complexitatea reglementărilor din diferite domenii deseori creează dificultăți în ce privește corecta interpretare, iar ulterior și aplicare a normelor juridice. Nu totdeauna măiestria și cunoștințele ...

View more