Catedre: Recent submissions

 • GUGULAN, Evghenia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Activitatea economică și comportamentul omului generează un impact semnificativ asupra mediului, de multe ori influența fiind negativă și cauzând poluarea, utilizarea exagerată a materiilor prime și distrugerea ariilor ...
 • GLADCHI, Mircea (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Abordarea actuală a gestiunii resurselor de mediu este una învechită și șubredă. Formele și modalitățile de reglementare a actelor ce permit exploatarea resurselor naturale de persoane fizice sau juridice sunt cu multe ...
 • CREANGĂ, Liliana; SUVAC, Corina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Rolul managerului în implementarea politicilor nediscriminatorii se identifică cu acele ale procesului managerial. Esența procesului managerial al managerului în implementarea politicilor nediscriminatorii constă în ...
 • CHIRIȚA, Valentin; STAHURSCHI, Alina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Schimbările semnificative produse în sfera economică, socială, ideologică și politică din Republica Moldova au influenţat şi criminalitatea în rândurile minorilor. În ciuda unei stabilizări și chiar a unei scăderi a ...
 • PARENIUC, Alexandru; BEDA, Vasili (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezent, una dintre cele mai semnificative amenințări la adresa securității țărilor din spațiul CSI continuă să rămână activitățile organizațiilor teroriste și ale unor organizații extremiste, precum și ale teroriștilor ...
 • RUSNAC, Constantin; LEVANDOVSKI, Nicolai (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Obiectul, sarcinile, funcțiile și izvoarele criminalisticii determină sferă de aplicabilitate a cunoștințelor în domeniu și, în același timp, identifică coraportul cu alte științe implicate în procesul de constatare a ...
 • ARDELEAN, Grigore (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Un aspect destul de importat în determinarea perioadei contractului de locațiune, în mod evident, îl constituie termenul pentru care acesta a fost încheiat. În cazul în care părțile evită să stabilească un termen, în ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea vieții private se înscrie printre principiile procesului penal și este un drept garantat atât de actele internaționale, cât și de cele interne. Aceste acte legislative nu admit ingerința în viața privată ...
 • GHERMAN, Marian (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Subiectul cercetat se referă la un fenomen infracțional foarte răspândit în ultimii ani. Sustragerile ilegale a mijloacelor bănești de pe cardurile bancare sau prin intermediul bancomatelor au luat o mare amploare, ...
 • TROFIMOV, Igor; GUGULAN, Evghenia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Mediul reprezintă elementul obligatoriu al supravieţuirii omului, din care motiv protecţia mediului, în general, şi a factorilor acestuia, în special, trebuie să fie una dintre principalele preocupări ale omenirii. ...
 • CHIRIȚA, Valentin (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Infracţiunea de luare de ostatici a devenit o problemă internaţională stringentă în virtutea faptului că aceasta, prin pericolul pe care îl prezintă, prin formele de manifestare şi prin efectele pe care le produce, ...
 • OSOIANU, Tudor; CALENDARI, Dumitru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În articol se analizează aspectele citării părților în proces la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, prevederile generale cu privire la procedura citării, atribuțiile procurorului și a instanței de apel în ...
 • LARII, Iurie; POHILĂ, Oleg (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Prevenirea şi combaterea fenomenului exploatării sexuale a fiinţelor umane s-a transformat într-o problemă globală, urmând a fi soluţionată prin conjugarea eforturilor şi coordonarea acestei activităţi la nivelul ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În acest articol ne propunem să facem o analiza a unor aspecte legate de particularitățile aplicării sistemelor poligraf pe timpul conflictelor armate și al perioadelor post-război. Ne vom axa atenția asupra perioadei ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea domiciliului persoanei în procesul penal constituie un principiu general, precum și un drept fundamental al omului. Articolul în referință este dedicat acestui principiu, care, deși este unul relativ, ...
 • STOLEARENCO, Alexandru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Înfăptuirea justiţiei penale depinde în mare măsură de ansamblul normelor care reglementează administrarea și aprecierea calitativă a probelor. În cadrul dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal, ...
 • VASILIȚA, Vladimir; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  În acest articol ne propunem să facem o analiza a unor aspecte legate de cadrul normativ cu privire la procedura aplicării poligrafului în procesul penal pe plan internațional. Ne vom axa atenția asupra prevederilor ...
 • GLADCHI, Mircea (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul reprezintă viziunea Convenției Europene a Drepturilor Omului prin interpretările Curții referitoare la anumite probleme fundamentale care în unele cazuri nu au fost desfășurate suficient cu referire la protecția ...
 • ROTARU, Ion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Criminalitatea violentă permanent a fost catalogată ca un fenomen antisocial periculos, consecințele căreia cu greu pot fi subestimate. Ea este asociată în primul rând cu încălcarea drepturilor persoanei și inviolabilității ...
 • RUSSU, Valentina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Un principiu important în dreptul penal este cel al individualizării răspunderii și pedepsei penale. Potrivit acestuia, la aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account