DSpace Repository

Catedra Procedură penală, criminalistică și securitate informațională

Catedra Procedură penală, criminalistică și securitate informațională

 

Recent Submissions

 • RUSNAC, Constantin; LEVANDOVSKI, Nicolai (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Obiectul, sarcinile, funcțiile și izvoarele criminalisticii determină sferă de aplicabilitate a cunoștințelor în domeniu și, în același timp, identifică coraportul cu alte științe implicate în procesul de constatare a ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea vieții private se înscrie printre principiile procesului penal și este un drept garantat atât de actele internaționale, cât și de cele interne. Aceste acte legislative nu admit ingerința în viața privată ...
 • OSOIANU, Tudor; CALENDARI, Dumitru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În articol se analizează aspectele citării părților în proces la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, prevederile generale cu privire la procedura citării, atribuțiile procurorului și a instanței de apel în ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În acest articol ne propunem să facem o analiza a unor aspecte legate de particularitățile aplicării sistemelor poligraf pe timpul conflictelor armate și al perioadelor post-război. Ne vom axa atenția asupra perioadei ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea domiciliului persoanei în procesul penal constituie un principiu general, precum și un drept fundamental al omului. Articolul în referință este dedicat acestui principiu, care, deși este unul relativ, ...
 • PILAT, Sofia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  În doctrina dreptului penal subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii sunt considerate elemente indispensabile, inerente şi strict necesare pentru existenţa infracţiunii. Subiect al infracţiunii este recunoscută ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul de față se referă la analiza spectrului de probleme care afectează prezumția nevinovăției prin diferite declarații publice în privința unor persoane acuzate în materia penală. Subiectul respectiv este foarte ...
 • RUSNAC, Constantin; ROBU, Cristina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul cercetează subiectul istoriei criminalisticii prin prisma conceptului înaintat de profesorul austriac Hans Gross cu privire la criminalistică ca știință și disciplină. Autorul analizează evoluția dezideratelor ...
 • OSOIANU, Tudor; CALENDARI, Dumitru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Lucrările și cercetările cu implicații nemijlocite asupra participării procurorului la examinarea cauzelor penale în instanțele de apel în Republica Moldova lipsesc. Respectiv, prezintă interes a evidenția modul de ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Acest subiect este unul sensibil, deoarece organele de drept cunoscând faptul că încălcarea prezumției nevinovăției nu succede sancțiuni procesuale, deseori își „permit” lezarea acestui principiu. Cu toate acestea, ...
 • PILAT, Sofia (2022)
  Pedeapsa penală constituie principalul mijloc de asigurare a ocrotirii ordinii de drept în cadrul unui stat, care se realizează prin intermediul aplicării unor măsuri de constrângere a celor care se fac vinovaţi de ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (2022)
  Articolul respectiv este dedicat analizei jurisprudenței Curții Europene a dreptului omului în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzelor penale. Respectarea termenului rezonabil constituie un ...
 • RUSNAC, Constantin; LEVANODOVSKI, Nicolai (2022)
  În conținutul articolului, autorul a examinat totalitatea situațiilor tipice cu care poate să se confrunte ofițerul de urmărire penală în timpul audierii bănuitului și învinuitului, în cazul cercetării infracțiunilor ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (2022)
  Desfășurarea procesului penal în termen rezonabil constituie un principiul general și un drept fundamental al omului. Aprecierea acestui termen are loc în baza unor criterii clar definite, care sunt analizate în prezentul ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (2022)
  Publicitatea se înscrie printre principiile procesului penal, care este aplicabilă doar fazei judecării cauzei penale. Principiul publicității ședinței de judecată are un rol deosebit, deoarece pentru asigurarea protecției ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (2022)
  Equality before the law and the authorities is, along with the principle of legality, one of particular importance for the criminal process. Its importance is as obvious as it is specific. However, it should be noted ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (2022)
  În acest articol ne propunem să facem o analiză și evaluare a unor aspecte legate de aplicarea poligrafului în activitatea poliției la cercetarea infracțiunilor informatice. Vom acorda o atenție deosebită abilităților ...
 • ODAGIU, Iurie; RUSNAC, Constantin (2022)
  Metodele criminalisticii sunt mijloace de soluţionare a sarcinilor ştiinţifice în procesul cercetărilor criminalistice teoretice şi aplicaţiilor practice. Metodele elaborate şi aplicate de către criminalistică sunt foarte ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (2022)
  Subiectul cercetat în articol este unul de o importanță covârșitoare, imposibil de subestimat. În rândurile de mai jos voi analiza rolul legislației și practicii internaționale și a celei naționale cu privire la aplicarea ...
 • PILAT, Sofia (2022)
  Problema respectării şi ocrotirii valorilor culturale şi a normelor morale la etapa actuală a devenit tot mai stringentă pentru toate statele civilizate, printre acestea se numără şi Republica Moldova. Nu există şi nici ...

View more