DSpace Repository

Catedra „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională”

Catedra „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională”

 

Recent Submissions

 • BULAI, Iurie; BULAI, Rodica (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În cadrul acestui articol, autorii examinează mediul internet, care dintr- un mijloc de stocare și distribuire a informațiilor se transformă într-un instrument cu ajutorul căruia o persoană își poate realiza o serie de ...
 • PILAT, Artiom (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Reformarea legislaţiei procesual penale în Republica Moldova a pus accent pe studierea experienţei altor ţări în ceea ce priveşte administrarea eficientă a justiţiei penale. Acest studiu s-a cristalizat prin perfecţionarea ...
 • PILAT, Sofia; ARMANU, Igor (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale garantate tuturor copiilor din întreaga lume. Fiind reglementate prin lege, aceste drepturi au menirea de a proteja și a promova interesele copilului în societate. Nu există ...
 • BULAI, Rodica; BULAI, Iurie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În cadrul acestui articol a fost abordată o tehnologie ce este omniprezentă și ia amploare – tehnologia Internet lucrurilor/of Things. Tehnologie ce facilitează gestionarea și efectuarea diferitelor activități atât cu ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Acest articol examinează eficacitatea combinării strategiilor psihologice non-instrumentale cu tehnici instrumentale, cum ar fi poligraful, în ceea ce ține de detectarea declarațiilor false, prin prisma unui studiu de ...
 • PILAT, Artiom; DIUVENJI, Piotr (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Datorită progresului considerabil al societății în diferite domenii ale științei, tehnicii și, nu în ultimul rând, în sfera informațională, posibilitățile procedeelor probatorii care erau folosite tradițional de organele ...
 • OSOIANU, Tudor; CALENDARI, Dumitru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În prezentul articol a fost efectuată o analiză a normelor legale și a practicii judiciare cu privire la necesitatea garantării accesului liber la justiţie prin intermediul căilor de atac. Articolul 20 din Constituția ...
 • DERENEV, Serghei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Statul poate fi considerat democratic doar atunci când drepturile şi libertăţile fundamentale şi individuale ale omului au prioritate faţă de alte valori sociale. Pentru fiecare cetăţean aceste valori sociale au o mare ...
 • PILAT, Sofia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Principiile constituie idei călăuzitoare care stau la baza tuturor ramurilor de drept şi asigură echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. Unul dintre principiile de bază care îşi regăseşte ...
 • LUCHIN, Lilian (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În acest articol mi-am propus să vin cu unele teorii privind declarațiile specialistului și expertului judiciar. Aceste mijloace de probă au fost incluse recent în legislația națională. Astfel, am analizat aceste modificări ...
 • ODAGIU, Iurie; CREȚU, Olesea (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Prezentul studiu este consacrat aspectelor de reglementare și interpretare a instituției încetării procesului penal la faza urmăriri penale. De asemenea, analizează ce fel de reglementare a avut în Legea abrogată și ...
 • RUSNAC, Constantin; DIUVENJI, Piotr (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În articolul elaborat autorii, prin prisma legislației procesual-penale, studiază limitele și posibilitățile tactico-criminalistice de utilizare a mijloacelor de înregistrare video și audio la audiere. De asemenea, este ...
 • ODAGIU, Iurie; EPURE, Ghennadi (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Motivele privării de libertate a persoanei se află într-o interconexiune logică cu riscurile care se regăsesc în practica CtEDO și sunt transpuse în legislația națională Prin urmare există motive întemeiate de arestare a ...
 • CHIRTOACA, Ion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Ședința preliminară, comportă o importanță deosebită în vederea derulării în bune condiții a examinării cauzei în prima instanță. Reglementările procesual penale, actuale ce reglementează ședința preliminară, o prezintă ca ...
 • CHIRTOACĂ, Ion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  At all stages of the criminal proceedings, the court has the role of a leader at each stage. Therefore, the court has the obligation to create equal conditions for all parties and participants for a full and multilateral ...
 • RUSNAC, Constantin; SCOBICI, Laurențiu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezenta lucrare, autorii studiază posibilitățile actuale de ordin tactic, metodic și logistic privind utilizarea și aplicarea mijloacelor de înregistrare audio și video în cadrul efectuării acțiunii de urmărire ...
 • RUSNAC, Constantin; SCOBICI, Laurențiu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezent, un aport esențial în cadrul procesului penal este adus de către ofițerul de urmărire penală. Acest studiu reflectă statutul pe care ofițerul îl are în procesul penal, importanța lui pentru asigurarea unei ...
 • RUSNAC, Constantin; OSOIANU, Tudor (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În articolul elaborat autorii, prin prisma legislației procesual-penale, investighează limitele și posibilitățile tactico-criminalistice de efectuare a cercetării la fața locului de către ofițerul de urmărire penală.. ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Spionajul economic și industrial reprezintă, astăzi, o problemă extrem de gravă, pentru multe țări și companii, pe măsură ce tehnologiile au continuat să se dezvolte şi să devină tot mai sofisticate. Investițiile ...
 • ODAGIU, Iurie; EPURE, Ghennadi (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În ultima perioadă, practica judiciară din Republica Moldova la capitolul aplicarea măsurilor preventive privative de libertate atestă o dinamică sporită, legată de aplicarea preponderent de către instanțele judecătoreș ...

View more