Catedra „Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil”: Recent submissions

 • BELECCIU, Ștefan; STAN, Persida-Marieta (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Cooperarea intercomunală (CIC) este un instrument de furnizare/prestare în comun, în condiții de calitate și eficacitate, a serviciilor publice locale. De fapt, prin unirea eforturilor a două sau mai multe unităţi ...
 • BANTUŞ, Igor (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În lumea contemporană instituţia drepturilor omului reprezintă o însemnătate majoră. Concepţiile cu privire la drepturile omului au suferit corective importante, astfel în prezent instituţia este deosebit de complexă. ...
 • CREANGĂ, Liliana; CARABANOV, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În Republica Moldova, în ciuda eforturilor depuse, bărbații și femeile nu se bucură de aceleași avantaje în ceea ce privește accesul la oportunitățile de angajare, remunerare, participare la viața politică, implicare în ...
 • PAVLENCU, Mariana; CARP, Adriana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Peste sute de mii de persoane din lume au un anumit tip de dizabilitate și doar o mică parte din ele beneficiază de educaţie, reabilitare și reintegrare în muncă și în societate. Situaţia din Republica Moldova la acest ...
 • BELECCIU, Ștefan; GOLBAN, Iurie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Existența refugiaților și a azilanților în diverse zone ale lumii reprezintă o dovadă peremptorie că promovarea și respectarea drepturilor omului este și rămâne o problemă crucială a umanității. Caracteristic pentru ...
 • CREANGĂ, Liliana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Problematica statului bazat pe drept a fost și este în atenția cercetătorilor juriști, funcționarilor de stat, practicienilor [1]. Termenul „stat bazat pe drept” a început să circule în Moldova prin anii 1988, fiind ...
 • GUȘTIUC, Ludmila (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În contextul actual al Republicii Moldova, cu scopul de a promova o înțelegere mai bună a funcționării sistemului bancar, vom elucida principalele aspecte teoretice ale sistemului bancar. În speranța că va fi un material ...
 • COSTIȘANU, Vitalie; PAVLENCU, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Urmărirea penală este prima fază a procesului penal, care constă din activitatea desfăşurată de organul de urmărire penală, unde sunt administrate şi verificate probele necesare privind existenţa infracţiunii, identificarea ...
 • BELECCIU, Ștefan; GUŞTIUC, Ludmila (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezent, sfera bancară din Republica Moldova constituie, probabil, domeniul ce trezește interesul întregii societăți. Acest fapt se datorează, în primul rând, fraudei bancare de miliarde de lei și , în al doilea ...
 • BEJENARI, Valeria (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  La etapa actuală, aplicabilitatea caducității în dreptul privat rămâne a fi una rudimentară pentru Republica Moldova. De asemenea, în întregul drept public, noțiunea de caducitate este aproape necunoscută. De aceea, în ...
 • PAVLENCU, Mariana; COSTIŞANU, Vitalie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Una din autoritățile administrative din Republica Moldova care implementează politica vamală a statului prin aplicarea uniformă și imparțială a legislației în domeniu cu scopul asigurării, în limita competențelor sale, a ...
 • CREANGĂ, Liliana; GOLOVATII, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Prin studiul de față vrem să oferim o imagine de ansamblu asupra politicilor care vizează încurajarea politicilor de muncă și protejarea lucrătorilor în fiecare etapă a relației de muncă, în vederea creșterii economice ...
 • GUŞTIUC, Ludmila; ISTRATE, Raisa (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Istoria instituției Ombudsmanului se trage din Suedia, mai târziu extinzându-se în mai mult de jumătate din țările lumii, inclusiv în Republica Moldova. În Republica Moldova, instituția Avocatului Poporului a parcurs mai ...
 • GUŞTIUC, Ludmila; STAVILĂ, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Ombudsmanul reprezintă o instituție fundamentală democratică a statului de drept, ce apare sub aspectul semnificației sale funcționale ca apărător al poporului și ca protector al cetățeanului. Această instituție are drept ...
 • ARNAUT, Veronica (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Prezentul articol supune analizei acțiunea unei instituții juridice atât de importante cum este lobbyismul, stabilind subiectul, obiectul și conținutul instituției de lobbyism. Sunt elucidate inclusiv principalele tehnici, ...
 • CREANGĂ, Liliana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Discriminarea constituie un tratament diferenţiat faţă de o persoană sau un grup de persoane în baza unui criteriu protejat, în comparaţie cu o persoană aflată în situaţie analogică, în realizarea unui drept. Discriminarea ...
 • BELECCIU, Ştefan (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Nu ne propunem să răspundem la toate întrebările care frământă astăzi societatea și, în special, administrația într-un stat multietnic, încercăm doar să ne expunem părerea subiectivă referitor la starea de fapt din ...
 • SOCEVOI, Sergiu; MORARU, Irina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Măsurile asiguratorii din legislația procesual penală generează numeroase controverse cu privire la scopul urmărit și rezultatele obținute de către acestea. În prezentul articol, vom analiza aspectul juridic al aplicării ...
 • ŞEVCENCO, Igor (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul este consacrat realizării unei analize a cadrului legislativ în vigoare și a doctrinei în domeniu în vederea conturării conținutului conceptului de vătămare a drepturilor omului prin activitate administrativă ...
 • DOBĂ, Olga (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Societatea civilă este cel mai simplu termen pentru a descrie un întreg sistem de structuri, care implică cetățeanul în diferitele sale ipostaze de membru într-o organizație neguvernamentală (necomercială), într-un ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account