DSpace Academia "Stefan cel Mare": Recent submissions

 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea vieții private se înscrie printre principiile procesului penal și este un drept garantat atât de actele internaționale, cât și de cele interne. Aceste acte legislative nu admit ingerința în viața privată ...
 • GHERMAN, Marian (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Subiectul cercetat se referă la un fenomen infracțional foarte răspândit în ultimii ani. Sustragerile ilegale a mijloacelor bănești de pe cardurile bancare sau prin intermediul bancomatelor au luat o mare amploare, ...
 • TROFIMOV, Igor; GUGULAN, Evghenia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Mediul reprezintă elementul obligatoriu al supravieţuirii omului, din care motiv protecţia mediului, în general, şi a factorilor acestuia, în special, trebuie să fie una dintre principalele preocupări ale omenirii. ...
 • CHIRIȚA, Valentin (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Infracţiunea de luare de ostatici a devenit o problemă internaţională stringentă în virtutea faptului că aceasta, prin pericolul pe care îl prezintă, prin formele de manifestare şi prin efectele pe care le produce, ...
 • OSOIANU, Tudor; CALENDARI, Dumitru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În articol se analizează aspectele citării părților în proces la examinarea cauzelor penale în instanța de apel, prevederile generale cu privire la procedura citării, atribuțiile procurorului și a instanței de apel în ...
 • LARII, Iurie; POHILĂ, Oleg (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Prevenirea şi combaterea fenomenului exploatării sexuale a fiinţelor umane s-a transformat într-o problemă globală, urmând a fi soluţionată prin conjugarea eforturilor şi coordonarea acestei activităţi la nivelul ...
 • ODAGIU, Iurie; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În acest articol ne propunem să facem o analiza a unor aspecte legate de particularitățile aplicării sistemelor poligraf pe timpul conflictelor armate și al perioadelor post-război. Ne vom axa atenția asupra perioadei ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Inviolabilitatea domiciliului persoanei în procesul penal constituie un principiu general, precum și un drept fundamental al omului. Articolul în referință este dedicat acestui principiu, care, deși este unul relativ, ...
 • STOLEARENCO, Alexandru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Înfăptuirea justiţiei penale depinde în mare măsură de ansamblul normelor care reglementează administrarea și aprecierea calitativă a probelor. În cadrul dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal, ...
 • VASILIȚA, Vladimir; LUNGU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  În acest articol ne propunem să facem o analiza a unor aspecte legate de cadrul normativ cu privire la procedura aplicării poligrafului în procesul penal pe plan internațional. Ne vom axa atenția asupra prevederilor ...
 • GLADCHI, Mircea (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul reprezintă viziunea Convenției Europene a Drepturilor Omului prin interpretările Curții referitoare la anumite probleme fundamentale care în unele cazuri nu au fost desfășurate suficient cu referire la protecția ...
 • ROTARU, Ion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Criminalitatea violentă permanent a fost catalogată ca un fenomen antisocial periculos, consecințele căreia cu greu pot fi subestimate. Ea este asociată în primul rând cu încălcarea drepturilor persoanei și inviolabilității ...
 • RUSSU, Valentina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Un principiu important în dreptul penal este cel al individualizării răspunderii și pedepsei penale. Potrivit acestuia, la aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii ...
 • EL-FAHEL, Dasman; ROȘCA, Simion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  În majoritatea țărilor dezvoltate, conform indicatorilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), se consideră că educația este îndreptată în primul rând spre deservirea indivizilor, în timp ce ...
 • PILAT, Sofia (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  În doctrina dreptului penal subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii sunt considerate elemente indispensabile, inerente şi strict necesare pentru existenţa infracţiunii. Subiect al infracţiunii este recunoscută ...
 • DABIJA, Tatiana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Controlul constituționalității legilor, ca element al garanției juridice a supremației constituției constituie calea ce duce spre dezvoltarea societății moderne. Cât de actuale sunt problemele legate de reforma ...
 • PARENIUC, Alexandru; GHIMPU, Andrei (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Problema subiectului cercetării privind criminalitatea organizată a fost îndelung discutată şi mai continuă să fie încă discutată şi în prezent, având diferite noțiuni și forme ale cercetării și manifestării acesteia ...
 • BUDEVICI–PUIU, Liliana; CICALA, Alexandru (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Fenomenul corupției în activitățile sportive stagnează considerabil dezvoltarea sportului la nivel național. Formele de manifestare a acestui flagel obligăautoritățile statului să apeleze la „instrumentele” de bază ce ...
 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul de față se referă la analiza spectrului de probleme care afectează prezumția nevinovăției prin diferite declarații publice în privința unor persoane acuzate în materia penală. Subiectul respectiv este foarte ...
 • RUSNAC, Constantin; ROBU, Cristina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul cercetează subiectul istoriei criminalisticii prin prisma conceptului înaintat de profesorul austriac Hans Gross cu privire la criminalistică ca știință și disciplină. Autorul analizează evoluția dezideratelor ...