DSpace Repository

Browsing by Subject "terorism"

Browsing by Subject "terorism"

Sort by: Order: Results:

 • MÎRZAC, Victor; GLAVAN, Boris (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  În articol este analizat fenomenul terorismului ca o ameninţare iminentă pentru securitatea Republicii Moldova, abordat rolul activităţii speciale de investigaţii în combaterea acestui gen de infracţiuni şi, sub aspect ...
 • PARENIUC, Alexandru; BEDA, Vasili (2021)
  Studiul reprezintă o analiză a fenomenului de combatanți teroriști străini, ca una din resursele principale de alimentare a organizațiilor teroriste internaționale cu forțe noi, utilizate ulterior atât în altercații cu ...
 • JUC, Veronica (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  În momentul de faţă terorismul are un caracter planetar şi se conturează ca o problemă globală nouă, foarte periculoasă pentru întreaga comunitate internaţională. Terorismul internaţional şi naţional tot mai puternic ...
 • COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Fenomenul terorismului s-a împânzit în toate sferele activităţii umane, fapt ce condiţionează necesitatea unei protecţii cât mai eficient posibile, inclusiv la nivel legislativ, de orice formă de manifestare a acestuia. ...
 • COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Fenomenul terorismului s-a împânzit în toate sferele activităţii umane, fapt ce condiţionează necesitatea unei protecţii cât mai eficient posibile, inclusiv la nivel legislativ, de orice formă de manifestare a acestuia. ...
 • CARP, Simion; CARP, Elena (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Articolul are ca subiect teroarea de stat şi represiunile politice analizate în baza evenimentelor care au avut loc în perioada Revoluţiei Franceze din 1789. În context, se specifică că teroarea este numele generic dat ...
 • CHIRIŢA, Valentin; OSADCII, Cornel (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Problema cauzelor şi condiţiilor fenomenului criminal este una dintre cele mai importante în criminologie. Cercetarea acestora permite elaborarea şi realizarea practică a unor măsuri eficiente pentru prevenirea şi ...
 • GRATI, Veaceslav; CANANĂU, Anatolie (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Odată cu schimbările din lumea contemporană, caracterizată prin procese de integrare, regionalizare, globalizare, s-a modificat şi conţinutul conceptului de securitate internaţională. Începutul noului mileniu este ...
 • COPANCEAN, Alina; RUSSU, Valentina (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Ca element al criminalităţii internaţionale, spălarea banilor şi finanţarea terorismului constituie fenomene globale pentru care încă nu s-a găsit o soluţie eficientă de combatere. În acest articol ştiinţific autorii ...
 • DOBĂ, Olga (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Terorismul tinde să fie considerat un fenomen global la etapa actuală, întrucâtacest factor a devenit una dintre ameninţările cele mai grave, atât la adresa stabilităţii şi ordinii politice interne a statelor, cât şi la ...
 • PARENIUC, Alexandru; BEDA, Vasili (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezent, una dintre cele mai semnificative amenințări la adresa securității țărilor din spațiul CSI continuă să rămână activitățile organizațiilor teroriste și ale unor organizații extremiste, precum și ale teroriștilor ...
 • LARII, Iurie; RUSU, Oleg (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Lupta cu criminalitatea în general şi infracţiunile cu caracter terorist în special nu poate fi eficientă fără o cunoaştere profundă a faptului cine şi de ce săvârşesc infracţiuni. Aprecierea stării şi dinamicii ...
 • GRAUR, Gheorghe; ZAVATIN, Vasile (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Procesul de globalizare, luptele şi războaiele hibride de influenţă geopolitică între marile puteri, riscurile de natură militară, precum şi o serie de ameninţări cu caracter asimetric, influenţează în mod direct ...
 • BULBAŞ, Alin; HARITON, Nicolae (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Societatea contemporană este grav afectată de aşa fenomene precum terorismul şi separatismul. Focare ale separatismului sunt răspândite în multe colţuri ale lumii, căpătând proporţii tot mai mari. Acest articol conţine ...
 • PUNGĂ, Alexei; PARENIUC, Alexandru (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Separatismul este un fenomen distructiv care a apărut odată cu apariţia oamenilor primitivi. Odată cu dezvoltarea omenirii au progresat şi acţiunile de separare. Separatismul a căpătat proporţii mai mari în perioada ...
 • PARENIUC, Alexandru; BEDA, Vasili (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Studiul reprezintă o analiză a surselor și metodicii de finanțare a organizațiilor teroriste internaționale. Astfel, în cadrul articolului se examinează formele de alimentare a acestor organizații cu mijloace financiare ...
 • PAVLENCU, Mariana; COSTIŞANU, Vitalie (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  În prezent trăim într-o societate interconectată. Reţelele de socializare aflate în plină expansiune virtuală reprezintă rezultatul utilizării, tot mai accentuate, a tehnologiilor revoluţionare, care au dus la o schimbare ...
 • GLADCHI, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Problema contracarării terorismului reprezintă la ora actuală una din direcţiile principale ale asigurării securităţii statului. Terorismul este una din cele mai periculoase forme ale criminalităţii care produce cele mai ...
 • GLADCHI, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Problema contracarării terorismului reprezintă la ora actuală una din direcţiile principale ale asigurării securităţii statului. Terorismul este una din cele mai periculoase forme ale criminalităţii care produce cele mai ...
 • URSU, Veaceslav; POPA, Lilia (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Articolul este dedicat analizei trăsăturilor principale ale terorismului contemporan, inclusiv a conceptelor de terorism şi de act terorist utilizate de către legislatorul Republicii Moldova pentru formularea prevederilor ...