DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • CICALĂ, Elena (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Prevenirea şi descoperirea unor categorii de infracţiuni de cele mai multe ori este imposibilă fără aplicarea unor metode speciale de investigaţii. Iar începând cu anul 1992, instrumentarea unor cauze penale privind in ...
 • GHERMAN, Marian; BOTNARI, Ilie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezentul demers științific am decis să analizăm în detaliu temeiurile dispunerii şi efectuării măsurilor speciale de investigaţie (MSI) în cadrul procesului penal. Sub aspect de particularitate, vom clarifica şi arăta ...
 • GLAVAN, Boris (2021)
  Lucrarea reprezintă o cercetare a prevederilor legale naționale cu privire la temeiurile și condițiile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii prevăzute în art.19 al Legii nr.59/2012 cu privire la activitatea ...
 • IONAȘCU, Vitalie; LAZĂR-TRANDAFIRA, Ana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  Furturile constituie o problemă semnificativă în societatea din România, având repercusiuni negative asupra economiei, ordinii publice și vieții de zi cu zi a cetățenilor. Aceste infracțiuni afectează diverse sectoare ...
 • ODAGIU, Iurie; RUSNAC, Constantin (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2020)
  Articolul științific este dedicat studierii teoriei versiunilor criminalistice. Versiunea criminalistică se elaborează în baza datelor faptice, completate datorită bazei teoretice, cu care se află într-o strânsă ...
 • PAVLENCU, Mariana; COSTIŞANU, Vitalie (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  În prezent trăim într-o societate interconectată. Reţelele de socializare aflate în plină expansiune virtuală reprezintă rezultatul utilizării, tot mai accentuate, a tehnologiilor revoluţionare, care au dus la o schimbare ...
 • GUMENCO, Aliona (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Terorismul prin formele noi de manifestare, prin caracterul său tot mai organizat, constituie o ameninţare permanentă la adresa comunităţii umane, a instituţiilor şi chiar a statelor. Violenţa exercitată în acţiunile ...
 • PARENIUC, Alexandru; BEDA, Alexandru (2022)
  Studiul reprezintă o încercare de a analiza interconexiunile unor elemente ale fenomenelor de criminalitate organizată și terorism internațional. În ciuda faptului că diverse comunități științifice s-au angajat de mult ...
 • GLADCHI, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Problema contracarării terorismului reprezintă la ora actuală una din direcţiile principale ale asigurării securităţii statului. Terorismul este una din cele mai periculoase forme ale criminalităţii care produce cele mai ...
 • GLADCHI, Gheorghe (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Problema contracarării terorismului reprezintă la ora actuală una din direcţiile principale ale asigurării securităţii statului. Terorismul este una din cele mai periculoase forme ale criminalităţii care produce cele mai ...
 • BELECCIU, Ştefan; COJOCARU, Ion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  O formă distinctă a violenței în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, care constă în neglijarea, abuzul sau maltratarea din partea propriilor copii ori a rudelor apropiate. Elementul principal ...
 • PARENIUC, Alexandru; GHIMPU, Andrei (2021)
  Articolul cuprinde o analiză succintă a tipurilor și metodele de săvârșire a infracțiunilor informaționale.
 • JECICOV, Ilie; POPUŞOI, Natalia (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2010)
 • PARENIUC, Alexandru; PUNGĂ, Alexei (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2011)
 • ARDELEAN, Grigore (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2009)
 • LARII, Iurie; NUCU, Marian (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În conţinutul acestui articol sunt reflectate pericolul și tendinţele criminologice ale traficului ilicit de droguri, precum şi ameninţările respectivului fenomen la adresa securităţii statelor şi a populaţiei. Astfel, ...
 • PAVLENCU, Mariana (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2022)
  Discriminarea pe motiv de dizabilitate este un tratament diferențiat aplicat de indivizi și grupuri de indivizi, care nu se bazează pe un merit individual, ci pe presupuneri și stereotipuri sistemice, structurale sau ...
 • BEJENARI, Valeria (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  La etapa actuală, aplicabilitatea caducității în dreptul privat rămâne a fi una rudimentară pentru Republica Moldova. De asemenea, în întregul drept public, noțiunea de caducitate este aproape necunoscută. De aceea, în ...
 • GUŞTIUC, Ludmila; STAVILĂ, Mariana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Ombudsmanul reprezintă o instituție fundamentală democratică a statului de drept, ce apare sub aspectul semnificației sale funcționale ca apărător al poporului și ca protector al cetățeanului. Această instituție are drept ...
 • GHERMAN, Marian; ȚURCAN, Ivan (2021)
  Prezența trupelor militare rusești în Republica Moldova este un subiect de interes atât în țară, cât și peste hotare, aceasta luând în considerare contextul regional de instabilitate securitară. Actualitatea și importanța ...