DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • OSTAVCIUC, Dinu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Articolul de față se referă la analiza spectrului de probleme care afectează prezumția nevinovăției prin diferite declarații publice în privința unor persoane acuzate în materia penală. Subiectul respectiv este foarte ...
 • CASIADI, Oleg; HARABARA, Valeriu (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2015)
 • ODAGIU, Iurie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Descoperirea disimulărilor în activitatea de investigare a infracțiunilor constituie o activitate specifică, care constă în observarea diferențelor dintre situațiile obiective și cele care sunt invocate de infractori ori ...
 • COJOCARU, Radion (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  Infracţiunea săvârşită cu intenţie depăşită face parte din categoria celor mai spinoase probleme de drept penal, iar discuţiile şi polemicile asupra acesteia s-au aflat necontenit în agenda subiectelor prioritare ale ...
 • MANEA, Vladislav; OSADCII, Cornel (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2023)
  În prezentul articоl a fоst analizată practica autоhtоnă cu privire la instituirea regimului special în instituțiile penitenciare. În acest sens, a fоst studiat cadrul nоrmativ care reglementează mоdul, cоndițiile și ...
 • CARP, Simion; CARP, Elena (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Articolul are ca subiect teroarea de stat şi represiunile politice analizate în baza evenimentelor care au avut loc în perioada Revoluţiei Franceze din 1789. În context, se specifică că teroarea este numele generic dat ...
 • OSADCII, Cornel (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2021)
  Articolul tratează problemele de separare a persoanelor condamnate la închisoare în penitenciarele din Republica Moldova. Este efectuată analiza comparativă a problemelor similare în sisteme penitenciare din țări străine ...
 • SLISARENCO, Ion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2015)
  Una dintre cele mai presante probleme ale societăţii contemporane este criminalitatea juvenilă, care reflectă aproape toate aspectele legate de construcţia statală şi socio-politică. Criza mondială, şomajul, tendinţa ...
 • ROTARU, Radion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2021)
  Violenţa, în orice formă de manifestare a ei, reprezintă un impediment în dezvoltarea armonioasă a valorilor şi relaţiilor sociale, cauzând consecinţe grave şi de lungă durată. Acest demers științific are drept ...
 • PILAT, Sofia (2022)
  Problema respectării şi ocrotirii valorilor culturale şi a normelor morale la etapa actuală a devenit tot mai stringentă pentru toate statele civilizate, printre acestea se numără şi Republica Moldova. Nu există şi nici ...
 • BIVOL, Aliona (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2016)
  Familia joacă cel mai important rol în psihoeducaţia copiilor, iar vulnerabilitatea ei marchează existenţa minorilor prin diverse conduite dizarmonice, delincvente, tulburări de adaptare în procesul de dezvoltare ...
 • BOȘCANEANU, Marcel (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2021)
  Articolul este dedicat analizei legislației actuale cu privire la problemele legate de protecția drepturilor și a intereselor copiilor în soluționarea litigiilor privind locul de domiciliu al copilului în cazul despărțirii ...
 • COJOCARU, Radion; DAVID, Mihail (2022)
  În acest studiu sunt abordate procedeele de determinare a semnelor facultative ale laturii subiective a infracţiunii aplicabile în procesul de încadrare juridică, atunci când aceste semne sunt consacrate în norma ...
 • ODAGIU, Iurie; RUSNAC, Constantin (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2021)
  În cadrul studiului este investigat subiectul studiilor la distanță, ca formă de învăţământ. Se menţionează că în condiţiile actuale studiile la distanță nu pot asigura pregătirea unor cadre de o înaltă calificare şi că ...
 • CARP, Simion; GORDILĂ, Dianu (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2024)
  În articol autorii întreprind o cercetare amănunțită în vederea elucidării cauzelor şi circumstanţelor părăsirii câmpului de luptă de către militarii ruși, care au dezertat în masă din Armata Sovietică în timpul celui ...
 • RUSNAC, Constantin; ODAGIU, Iurie (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Studiul ştiinţific este dedicat problematicii actuale a dezideratelor cercetării preliminare a faptei din care rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracţiune şi nu există circumstanţe care exclud urmărirea ...
 • ROTARU, Radion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018)
  Iminența atacurilor la securitatea națională și a ordinii de drept a statului a mers mână în mână de la geneza acestuia până în prezent. Un fenomen ce servește dreptsubstrat factologic de amenințare la adresa securității ...
 • ROTARU, Radion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2017)
  Iminența atacurilor la securitatea națională și a ordinii de drept a statului a mers mână în mână de la geneza acestuia până în prezent. Un fenomen ce servește dreptsubstrat factologic de amenințare la adresa securității ...
 • CREANGĂ, Liliana (Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2022)
  Subiectul drepturilor omului în cazul polițiștilor reprezintă un element important al formării și este pus în discuție în aproape orice curs de pregătire cu privire la aceste drepturi: „Dar cum rămâne cu drepturile mele ...
 • CREANGĂ, Liliana; CREANGĂ, Ghenadie (2022)
  Concepția privind pregătirea profesională și în special a personalului angajat în sistemul polițienesc reunește ansamblul de idei, convingeri, opinii exprimate în legătură cu elementele interne (strategii de instruire, ...